O Nama - Tanja Alfirević

Tanja Alfirević

dr.med.dent.

Tanja Alfirević, dr.med.dent.Rođena je 01.10.1988. u Splitu, gdje je i završila osnovnu i srednju školu. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2007. Godine i to kao jedan od 10% najboljih kandidata na prijemnom ispitu. Kao odlična studentica svih 6 godina školovanja, dobila je i Dekanovu nagradu u akademskoj godini 2009./2010.

Tijekom 6 godina studija, bila je demonstratorica na Katedri za histologiju sa embriologijom i na Zavodu za morfologiju te član organizacije „Zubić vila“ (osnovane kroz projekt studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) koja se bavi ekudacijom djece o oralnom zdravlju i oralnoj higijeni s ciljem smanjenja dentalnog straha i prevencije karijesa. 2010. godine sudjelovala je na MFF international student training course at Chiemsee Akademie, Seebruck, Deutschland, studentskom tečaju implantologije.

Za vrijeme školovanja, bila je aktivna i na području znanosti; napisala je pregledni članak na temu "Upotreba piezoelektričnog uređaja u oralnoj kirurgiji" koji je objavljen u časopisu Medix te rad na temu "Procjena kvalitete života bolesnika nakon kirurškog uklanjanja malih cista čeljusti" koji je preveden i objavljen u Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences Diplomirala je u roku, 4.7.2013. godine te odradila obavezni pripravnički staž i položila Državni ispit.

Govori talijanski i engleski jezik , a u slobodno vrijeme aktivno se bavi sportom. Područja interesa i rada su estetska stomatologija te protetika.